39,900 تومان 30,000 تومان

ورزش پیلاتس یکی از تمرینات یا بهتر است بگوییم رشته های ورزشی مرتبط با سلامت است که در ﺳﺎل ١٩٢٠توسط ژوزف هوبرتوس پیلاتس بنیانگذاری شده است.

صاف
سی دی آموزش تصویری پیلاتس
سی دی آموزش تصویری پیلاتس